Украинская ассоцияация валеологов
   
Главная / Наши успехи /

Пєнов Вадим Васильович

КЛІНІКА, ДРУЖНЯ ДО МОЛОДІ,  ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНСОЛІДОВАНОГО ЗДОРОВЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Здоров’я сучасної молодої людини як інтегральний показник його фізичного, психічного і соціального благополуччя є основою сталого розвитку країни, що відображено в пріоритетах політики української держави. Актуалізують проблему формування благополуччя підростаючої людини і покоління в цілому негативні демографічні показники, в першу чергу детерміновані тривалістю життя населення, високим рівнем захворюваності, показники виробничого і побутового травматизму, інвалідизації тощо. В значній мірі змінити існуюче положення можна завдяки активізації ресурсів системи освіти. Проте багато вчених відзначають, що загальна і вища освіта, яка за соціально-особистісної значущості повинна бути здоров’язбережувальною, насправді є здоров’язатратною, потребує негайного вдосконалення змісту підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності.
Останні десятиріччя в зміст професійної підготовки майбутніх учителів введено дисципліни, направлені на вирішення завдань збереження, зміцнення і формування здоров’я учнів. Проте підготовка майбутніх педагогів до створення умов збереження і зміцнення здоров’я підростаючої людини, що реалізовується у вищому навчальному закладі, не може бути повноцінною, якщо не сформовані особистісні якості випускника: мотивація до збереження і зміцнення здоров’я, прагнення до благополуччя і оздоровлення. Формування цих якостей вимагає консолідованого здоров’язбережувального середовища, одним із компонентів якого можуть бути клініки, дружні до молоді (КДМ). Поняття «Клініка, дружня до молоді (КДМ)» визначає заклад, що надає комплексну медично-психо-соціальну допомогу з проблем збереження здоров’я, що обумовлено специфікою підліткового віку, на принципах Дружнього підходу.
З цього боку важливо проаналізувати досвід вищих навчальних закладів у взаємодії із КДМ для рішення питань збереження здоров’я студентської молоді, визначити найефективніші шляхи, обґрунтувати необхідні ресурси. Наш досвід співпраці свідчить, що розбудова інноваційних закладів, спрямованих на надання молоді комплексу медичних, психологічних та соціальних послуг, є одним із шляхів покращення показників здоров’я молоді і важливим елементом підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності. Відповідно до спільного наказу Управління охорони здоров’я та управління у справах сім’ї та молоді Одеської обласної державної адміністрації від 18.05 2005р. № 31/214, а також за підтримки Дитячого Фонду ООН-ЮНІСЕФ на базі Міської студентської поліклініки № 21 було створено відділення медико-соціальної та психологічної допомоги підліткам та молоді.
У вересні 2009 року відділенням отримано статус «Клініка, дружня до молоді». Також у вересні 2012 р. у КУ ОМСП № 21 відбулась переоцінка відділення медико-соціальної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді» експертами МОЗ України. За результатами переоцінки відділення «КДМ» здобуло 99,8% позитивних результатів за 10 часовими стандартами надання медико-соціальної допомоги підліткам та молоді, що базуються на характеристиках послуг «Дружніх до молоді», які рекомендовані Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я та повністю відповідають вимогам підтвердження статусу «Клініка, дружня до молоді». Також експерти запевнили, що КДМ на базі КУ ОМСП № 21 є взірцем для розвитку мережі медичних закладів, які надають допомогу підліткам та молоді.
Метою КДМ є збереження здоров’я дітей та молоді і навчання навичкам життєвої компетентності, а завданням – профілактика захворювань, особливо ВІЛ-інфекції, інфекцій, які передаються статевим шляхом та інших, пов’язаних з ризикованою поведінкою та їх рецидивами; інформаційний та консультативний супровід; лікування та реабілітація; створення психологічно комфортних умов для кожного клієнта «Клініки», що полегшать проходження лікування; вирішення соціальних та психологічних проблем; підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД, інфекцій, що передаються статевим шляхом; популяризація технологій навчання за методом “рівний-рівному” щодо здорового способу життя; впровадження нових методів профілактики серед дітей та молоді.
Клініка, дружня до молоді, як структура, суттєво відрізняється від інших медичних закладів за наступними ознаками:
- допомогу розраховано як на здорову так і на хвору молодь;
- надається комплексна допомога за видами послуг: медичні, психологічні, соціальні, правові;
- пропонується гнучка модель співпраці: рішення приймається за участю клієнта.
Позитивним досвідом КДМ є якісна реалізація державних та міських програм з питань профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі шляхом активної співпраці з органами державної влади, органами місцевої влади, медичними закладами, громадськими організаціями, благодійними фондами, ЗМІ.
Партнерами КДМ за останні роки були Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, Міський центр здоров’я, «Обласний центр боротьби зі СНІДом», «Міський центр боротьби зі СНІДом», «Міжнародний Альянс ВІЛ/СНІД в Україні», Профком ОНУ iм. I. I. Мечнiкова, громадських організацій «Молодіжний центр розвитку», «Медична правда», «Український протичумний інститут ім. Мечникова», БФ «За майбутнє без Сніду», МО «Красный крест», БФ «Дорога к дому», громадського руху «Віра, Надія, Любов», об’єднання громадських організацій Одеської області «Разом за життя». Особливо можна зазначити роботу по переадресуванню з благодійним фондом «Дорога к дому», з якого до КДМ звертаються підлітки груп ризику.
Також слід відмітити, що за 2014 рік в КДМ було проведено 3712 добровільне консультування і тестування серед молоді. З них досліджено – 2041, виявлених на ВІЛ відмічалось – 4, було виявлено вірусні гепатити: aHCV – 8, HbsA – 4, які були взяті на диспансерний облік з призначенням лікування.
Світовий досвід демонструє підліткам необхідне надання комплексної медико-соціальної допомоги, а не вирішення окремих медичних проблем. Комплексна медико-соціальна допомога надається сумісно з педіатром, психологом, гінекологом, дерматовенерологом та соціальним працівником. Так, за період функціонування зазначеного закладу до спеціалістів звернулося понад 35 тис. осіб, представники студентської та шкільної молоді.
Фахівці клініки забезпечують збір інформації щодо потреб та уподобань підлітків та молоді в питаннях тестування на ВІЛ та консультування, основних бар’єрів для проходження консультування і тестування (нормативні, організаційні, психологічні тощо), умов покращення доступності послуг з КІТ для підлітків та молоді та підвищення ефективності консультування як елемента профілактики ВІЛ-інфікування.
Ми вважаємо, що метою підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності є, в першу чергу, розвиток особистісних і професійно значущих якостей, які необхідні для фізичного, психічного і соціального благополуччя суб’єктів навчально-виховного процесу, як учнів, так і вчителів. Приклад залучення студентів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова до послуг КДМ як консолідованого здоров’язбережувального середовища не тільки дозволяє зберегти власне здоров’я, такий досвід сприятиме розвитку студентів як майбутніх учителів, здатних до здоров’язбережувальної діяльності у сучасних умовах.

 
 
Новости
 
Образование
 
Услуги
 
Проекты
 
Конференции
 
Семинары
 
Наши патенты
 
Наши издания
 
Литература
 
Международная школа "Обучение здоровью взрослых"
 
Дискуссионные статьи
 
Наши успехи
 
Фитокорректоры
 
Ссылки
 
            
Е-mail: ukrassvaleology@gmail.com
Разаботка сайта LotusSoft